top of page

Bilglas

 

För din trygghet

Som auktoriserat bilglasmästeri har vi den främsta kompetensen och är specialiserade på att utföra bilglasbyten och bilglasreparationer på alla typer av bilar, bussar och lastbilar. Vi har bilrutor till alla bilmärken och årsmodeller.

 

En sliten vindruta, stenskott och sprickor kan utgöra trafikfara. Vi lagar rutan innan den spricker. Om rutan redan har spruckit och när den inte går att laga av säkerhetsskäl byter vi den på ett fackmässigt sätt. Bytet görs över dagen.

 

Vi har sammarbete med alla försäkringsbolagen. Du betalar bara självrisken beroende på vilket försäkringsskydd du har och vi sköter kontakten med dem.

 

 

Bilar - Bussar - Lastbilar - Traktorer - Grävare - Skogsmaskiner - Truckar - Båtar
 

Fri lånebil eller cykel

Medan vi byter din ruta har du tillgång till fri lånebil eller cykel. Bokningen sker i samband med bokning av bilrutebyte. 

(Vid eventuell skada står kunden för självrisken enligt gällande försäkringsvillkor.)

 

Unik garanti!

När du byter vindrutan hos oss får du en värdecheck som berättigar dig till

GRATIS lagning av stenskott inom ett år! Vi kallar den Olycksfågelgaranti! 

Garantin gäller för privatpersoner och max 3 st stenskott vid samma tillfälle.

 

Passa på!

Vi erbjuder byte av torkarblad samtidigt som vi byter din bilruta. 

 

Olycksfågelgaranti vid byte av vindruta
Glasbranschföreningen
Auktoriserat bilglasmästeri - Dagens bilar är högteknologiska och komplexa, vilket ställer höga krav på yrkesskicklighet och kompetens hos utföraren vid alla typer av reparationer. Auktoriserade Bilglasmästerier har den främsta kompetensen och är specialiserade på att utföra bilglasbyten och bilglasreparationer på alla typer av bilar, bussar och lastbilar.
Auktoriserade bilglasmästerier samarbetar med försäkringsbolagen och har datoriserad uppkoppling till dessa likväl som till Vägverket. De kan garantera ett fackmannamässigt montage av vindrutan och tar fullt ansvar för rätt material och härdningstid. Skulle ändå något fel uppstå åtgärdas detta snabbt och kostnadsfritt. Sedan flera år genomför kontrollorganet DEKRA oberoende och objektiva granskningar av samtliga auktoriserade bilglasverkstäder.
bottom of page