top of page

Bilglas

Glasräcken

Glasmästeri

Interiörglas

Inglasningar

Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 600 medlemsföretag. Föreningen arbetar bland annat med utbildning, kvalitetssäkring, auktorisation och ger ut branschtidningen GLAS. Våra medlemmar består av Sveriges ledande företag inom glasmästeri, bilglas, glas- och metallfasader samt konstinramning.
Auktoriserat bilglasmästeri - Dagens bilar är högteknologiska och komplexa, vilket ställer höga krav på yrkesskicklighet och kompetens hos utföraren vid alla typer av reparationer. Auktoriserade Bilglasmästerier har den främsta kompetensen och är specialiserade på att utföra bilglasbyten och bilglasreparationer på alla typer av bilar, bussar och lastbilar.
Auktoriserade bilglasmästerier samarbetar med försäkringsbolagen och har datoriserad uppkoppling till dessa likväl som till Vägverket. De kan garantera ett fackmannamässigt montage av vindrutan och tar fullt ansvar för rätt material och härdningstid. Skulle ändå något fel uppstå åtgärdas detta snabbt och kostnadsfritt. Sedan flera år genomför kontrollorganet DEKRA oberoende och objektiva granskningar av samtliga auktoriserade bilglasverkstäder.
bottom of page